De premie van autoverzekeringen verschilt zoals je waarschijnlijk wel weet op basis van een behoorlijk aantal factoren. Zo spelen onder andere je leeftijd, aantal schadevrije jaren en het type auto dat je wilt verzekeren een rol. Maar ook je woonplaats en dan nog specifieker het postcodegebied waar je woont hebben invloed op de hoogte van de premie van jouw autoverzekering. Over het algemeen betalen inwoners van grote steden fors meer premie dan de inwoners van kleinere plaatsen. Het kan zelfs zo zijn dat inwoners van steden in de Randstad, meer dan twee keer zoveel premie betalen dan mensen die in een klein dorp buiten de Randstad wonen. De grote steden in de Randstad zijn qua autoverzekering de duurste plaatsen van Nederland. Dit kwam ook naar voren in een onderzoek naar de premies in 12 provinciale hoofdsteden en Amsterdam. Van deze hoofdsteden is Den Haag qua autoverzekering de duurste van allemaal. Gemiddeld betaal je in deze stad gemiddeld bijna 32 euro per maand voor een WA-verzekering, WA beperkt Casco of Allriskverzekering.  Dat is aanmerkelijk meer dan in steden als Assen, Middelburg, Groningen en Leeuwarden waar je met minder dan 25 euro per maand je auto kunt verzekeren.

Verschillen verklaard

Zoals alle verschillen in premie wordt het verschil tussen steden ook verklaard door het verschil in risico. Over het algemeen loopt een auto van inwoner van bijvoorbeeld Assen namelijk minder risico op ongelukken, diefstal en inbraken dan een auto van een inwoner van Den Haag. Blijkbaar wordt door verzekeraars het risico op schade aan de auto in Den Haag het hoogst geacht. Het maandelijkse verschil in premie is dan misschien maar 7 a 8 euro, maar over een jaar gezien is een verschil van bijna 100 euro toch best fors. Dit bedrag kan namelijk zomaar een volle tank of een leuk etentje betekenen aan het einde van het jaar.